Konferencja

 

 

Paweł Strzelec

Paweł Strzelec - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Od 2000 r. prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji Prawniczej PAN/ Oddział w Lublinie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.